Forul roman avea și o importanță istorică, religioasă și politică, pe lângă faptul că reprezenta piața publică a orașului, fiind situat chiar in centrul său. Forul lui Traian, construit în 6 ani de către Apolodor din Damasc, se înscrie in planul axial clasic, iar în ciuda diversității funcțiunilor (portic, galerie susținută de coloane, bazilică, biblioteci, templu), unitatea este asigurată prin axul politic : statuia ecvestră a lui Traian în curte și Coloana lui Traian între cele două biblioteci.