Trajans Column SmallColumna lui Traian este unul dintre cele mai importante monumente ale antichităţii europene şi un izvor de o mare ȋnsemnătate pentru cunoaşterea istoriei naţionale. Construit de arhitectul Apolodor din Damasc, din ordinul ȋmpăratului Traian, monumentul reprezintă o preţioasă cronică vizuală a războiului daco-roman.

Columna a fost inaugurată la 12 Mai 113 d.Hr., păstrându-se şi astăzi ȋn Forul lui Traian din Roma. Această dată este atestată de documentele fragmentare păstrate de orașul Ostia (Fasti Ostienses, 49 î.Hr.-175 d.Hr.) ce avea o strânsă legătură cu Roma. Monumentul este decorat cu un celebru basorelief ȋn formă de spirală, care ȋnfăţişează scene din timpul confruntărilor daco-romane. Columna are o înălțime de aproximativ 30 de metri (baza columnei, fusul şi capitelul) și este formată din 18 blocuri masive de marmură de Carrara.

După moartea ȋmpăratului Traian (117 d.Hr.) urna cu cenuşa sa a fost depusă la baza monumentului de unde ȋn cele din urmă a dispărut. Columna a fost restaurată ȋn a doua jumătate a secolului al XVI-lea de celebrul arhitect Fontana. Ȋn 1598, din ordinul papei Sixtus al V-lea, ȋn vârful Columnei a fost aşezată o statuie de bronz a Sfântului Petru. Iniţial, columna avea ȋn vârf o statuie a lui Traian, care ȋnsă dispăruse ȋntre timp.

O copie ȋn mărime naturală a Columnei, realizată ȋntre anii 1939-1943, se află expusă din 1972 la Muzeul Național de Istorie a României din Bucureşti.

Dimensiuni:

  • Înălțimea bazei:1,70 m
  • Înălțimea arborelui: 26,92 m
  • Înălțimea blocurilor: 1,521 m
  • Diametrul arborelui: 3,695 m
  • Înălțimea statuii: 1,16 m
  • Înălțimea totală a columnei: 29,78 m
  • Înălțimea scărilor elicoidale: 29,68 m (aproximativ 100 de picioare romane)
  • Înălțimea columnei, cu excepția plintei: 28,91 m
  • Înălțimea piedestalului, inclusiv plinta: 6,16 m
  • Înălțimea columnei deasupra solului: 35,07 m

Friza:

Basorelieful prezintă scene de luptă din campaniile lui Traian împotriva dacilor din 101-102 (în partea de sus a columnei) și 105-106 (în partea de jos). Soldații romani și daci sunt prezentați în timpul bătăliei.

Un apogeu al artei basoreliefului istoric roman, cele 124 de episoade care îmbracă în spirală trunchiul coloanei și care ilustrează Comentariile lui Traian despre războaiele dacice (De bello dacico) isi pastreaza relevanta culturala prin caracterul lor de document istoric.


Imaginea Columnei de pe Wikipedia.